Thân Trí Toàn_Bắc Giang_PC1703

Lời nhắn: Mình sẽ cố gắng đạt được thật nhiều giải ong vàng trong quá trình mình học và có thể chụp chung được vs mẹ của mình 😚🥰