Trần Nghiêm Mỹ Tiên_Cần Thơ_GD1601

Lời nhắn: Mình là Tiên, đến từ lớp GD1601 của PTCĐ FPT Polytechnic Cần Thơ. Từ khi học tập tại trường, mình đã thay đổi bản thân rất nhiều, mình gặp được những người Thầy Cô rất tuyệt vời, Anh …

Lê Chí Bình_Cần Thơ_PC1701

Lời nhắn: Em mong muốn sẽ có 3 năm được học tại Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic thật ý nghĩa với nhiều trải nghiệm để học hỏi được nhiều kinh nghiệm để vững bước cho tương lai sau này!