Nguyễn Mỹ Trân_Hà Nội_PC1719

Lời nhắn: Hallo, mình là Nguyễn Mỹ Trân đến từ lớp PC1719. Hiện tại mình đang học kèm tiếng đức và tiếng anh và có một kênh youtube nho nhỏ💕.