Hoàng Hà Văn_Huế_PC1701

Lời nhắn: Không ai hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh Khi mình quá thích cậu mất rồi. Phải làm sao phải làm sao=))

Trần Thị Thu Hà_Huế_PC1701

Lời nhắn: Khi chúng tôi lớn lên và trưởng thành hơn, chúng tôi nhận ra rằng, có nhiều bạn về số lượng không quan trọng bằng công việc có những người bạn thực sự chất lượng. Bạn nhiều hay ít …

Lê Văn Phùng_Huế_PC1701

Lời nhắn: Không cần người khác nói gì, tôi chỉ tin vào bản thân mà thôi. Hãy sống cho bản thân bạn vì không ai khóc thương bản thân mình đâu. Đi trên đôi chân mới hãnh diện, đi bằng …