Lê Văn Vũ_Đà Nẵng_GD1603

Lời nhắn: Trên con đường theo đuổi chuyên ngành này! chúng ta đã có nhau. Không phải ai cũng giỏi, không phải ai cũng cởi mở, nhưng ai cũng đoàn kết. Có nhiều lúc gặp khó khăn trước những cơn …