Lê Nguyễn Uyên Linh_Đà Nẵng_EC1701

Lời nhắn: Em muốn nhắn gửi rằng lớp em tuy không học giỏi như lớp IT, khá quậy phá, nói chuyện rất nhiều nhưng tinh thần đoàn kết của chúng em rất cao. Chúng em chia sẽ đồ ăn cho …