Hoàng Vân Nhi_Hải Phòng_PC1702

Lời nhắn: Có thể chúng ta lúc đầu chưa thực sự hiểu nhau nhưng ngay bây giờ tại đây chính là một gia đình và có đủ 27 thành viên của lớp PC1702

Nguyễn Trâm Anh_Hải Phòng_PC1702

Lời nhắn: Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Nguyễn Đàm Duy Phong_Hải Phòng_PC1702

Lời nhắn nhủ: Mình mong sau khi học tại ngôi trường fpt, học tập cùng các bạn sinh viên giỏi, mình sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm việc với các môi trường chuyên nghiệp trong tương lai ♡