Hà Duy An_Tây Nguyên_PC1702

Lời nhắn: chúc các bạn lớp PC1702 những bài thi sắp tới luôn được điểm cao và chúc các bạn luôn vui vẻ, hoà đồng với nhau

Nguyễn Lê Yến Khoa_Tây Nguyên_PC1702

Lời nhắn: Ba mẹ luôn là người yêu thương chúng ta vô điều kiện, hãy học tập thật tốt và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để không làm ba mẹ thất vọng nhé 💕