Đồng Phương Linh_Hải Phòng_PC1703

Lời nhắn: Mong rằng ở Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng chúng em sẽ học tập để có kiến thức, kinh nghiệm, đạt được nhiều thành tích, và đặc biệt là sẽ có nhiều kỉ niệm với nhau …