Dương Quang Trường_Tây Nguyên_PC1703

Lời nhắn: Tầm nhìn có lẽ là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Nó giúp chúng ta nhận thức được sức mạnh và tính liên tục của tư duy qua nhiều thế kỷ, giúp chúng ta hướng đến tương …

Phạm Minh Nhật_Tây Nguyên_PC1703

Lời nhắn: Mỗi ngày trôi qua, ta đều học được những bài học khác nhau, những kinh nghiệm sống và những kỉ niệm in sâu vào trong tim ta để rồi sau này nhìn lại ta có thể thấy được …

Nguyễn Thị Yến Nhi_Tây Nguyên_PC1703

Lời nhắn: Tình bạn là một món quà quý giá của cuộc sống và mọi người chính là huyết mạch của mối quan hệ tuyệt vời này. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau trong suốt 10 tháng vừa …