Phan Nguyễn Hà My_Hải Phòng_PC1706

Lời nhắn: Em rất thích môi trường học tập tại Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic. Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi. Giảng viên vui tính, sinh viên hòa đồng, thân thiện.