Hoàng Bảo Hân_Đồng Nai_PC1709

Lời nhắn: Mặc dù thời gian đồng hành cùng nhau chưa nhiều, cùng nhau trải qua những ngày tháng trên trường, mỗi người đều có những cá tính riêng nhưng có 1 sự hoà hợp nhất định. Gửi đến tương …