Ngô Khải Minh_Hà Nội_PC1711

Lời nhắn: Học ở FPT POLYTECHNIC vui lắm học được những kĩ năng mà có khi ở trường lớp khác không truyền đạt cho học sinh. Bên cạnh đó học ở đây rất dễ kiếm người yêu