Huỳnh Khả Di_Hồ Chí Minh_PC1714

Lời nhắn: Tập thể PC1714 check in cùng Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic tại chiếc cầu thang lục sắc 🌈 Chiếc cầu thang cũng là một trong những đặc điểm nhận diện ra ngôi trường FPT đầy sắc màu …