Trần Thị Quỳnh Trang_Hà Nội_PC1714

Lời nhắn: Có thể nói để trở thành 1 con người hoàn hảo là không bao giờ. Nhưng bạn có thể biến cuộc sống của bạn tốt lên mà ko cần là người hoàn hảo. Tôi luôn phải đắn đo …