Thông tin giảng viên – Gv. Nguyễn Trường Dũng

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN TRƯỜNG DŨNGEmail: [email protected] HỌC VẤN 2015 – 2019: Cử nhân chuyên ngành Giáo dục thể chất – Trường Đại học Cần Thơ. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 2019 – nay: Giảng viên – Chương trình Phổ thông Cao …

Thông tin giảng viên – Gv. Trần Thị Ngọc Quyên

GIẢNG VIÊN: TRẦN THỊ NGỌC QUYÊNEmail: [email protected] HỌC VẤNCử nhân sư phạm Hóa học – Đại học Tây Nguyên KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 2020- Nay: Giảng viên tại Chương trình Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic2018 -2019: Giáo viên …