Bài tập môn tiếng anh ôn thi vào lớp 10 hay nhất

20:26 30/07/2021

Phổ thông Cao đẳng FPT gửi tới các em bộ bài tập ôn thi môn tiếng anh tuyển sinh vào lớp 10 hay và mới nhất. Với mong muốn các em có thể làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó và có chiến lược thời gian làm bài hiệu quả.

Bài tập ôn thi vào lớp 10 môn anh hay và khó

I. Chọn từ gạch chân có phát âm khác

  1. A. claimed B. warned C. occurred D. existed

2 . A. germ B. gas C. gain D. goods

3. A. proud B. about C. around D. would

4. A.computers B. airports C. things D. calculators

5. A.health B. appear C. ready D. heavy

6. A. thunder B. erupt C. trust D. pull

7. A.plumber B. label C. garbage D. bottle

8. A.around B. how C. bought D. found

9. A. entrance B. paddy C. bamboo D. banyan

10. A.jeans B. caps C. pants D. shirts

11. A. cheerful B. machine C. chance D. champion

12. A. feature B. reason C. season D. pleasant

13. A. proofs B. regions C. lifts D. rocks

14. A. hungry B. under C. culture D. campus

15. A. shout B. tour C. about D. count

>>> Đọc thêm: Kiến thức ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh

II. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Hoang The Anh (be) the first student of Bac Giang (take) part in the final of “The road to Olympia peak”. 2. Hugo Chavez, who (be) _____ the President of Venezuela from 1999, (die) _____ on 5th March 2013. 3. About 16 million people (kill) _____ by a double disaster on 11th March 2011 in Japan. 4. He (watch) _____ TV while his mother (cook) _____ dinner at 6 p.m yesterday. 5. A lot of people enjoy (learn) _____ English nowadays. 6. Ao dai (mention) _____ in poems and songs for centuries, and nowadays they (wear) _____ by many Vietnamese women. 7. My parents often advise me (study) _____ hard for a better future 8. I(be) _____ an English teacher since I (graduate) _____ university in 1994. 9. If today (be) _____ Sunday, we would go for a picnic. 10. When I (come) _____ home last night, my father (read) _____ magazines.

>>> Có liên quan: Tài liệu luyện thi môn tiếng anh vào lớp 10 mới nhất

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *