Thông tin giảng viên – Gv. Võ Thị Chăm Pa

GIẢNG VIÊN: VÕ THỊ CHĂM PA   Email: [email protected]  HỌC VẤN Cử nhân hóa học Đai học Sư Phạm Đà Nẵng (2011)  Thạc sĩ hóa hữu cơ_ Đai học Sư Phạm Đà Nẵng (2015).  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 2020- nay: Giảng viên tại Chương trình Phổ thông Cao Đẳng –  FPT Polytechnic.  2018-2019: Giáo viên _Trường THCS và THPT Hiển Nhân.  2015-2018: Giáo viên _ Trường Cao Đẳng số 5_ Bộ Quốc Phòng.  2011-2015: Giáo viên – Công ty TNHHMTV dạy và học Trạng Nguyên Hoa.  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:  1.Lĩnh vực nghiên …