Fz Champion cup 2022 tại Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao tinh thần giao lưu học hỏi, cọ xát giữa các bạn sinh viên Phổ Cao, đề cao tinh thần thể thao, Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giải …

Bật bí cô giáo trẻ được nhận danh hiệu Giảng viên xuất sắc tại Phổ Cao Hồ Chí Minh

Học kỳ Spring 2022 tại Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic đã kết thúc tốt đẹp. Góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự thành công này, và giúp các bạn sinh viên được tiếp thu thêm nhiều kiến …