Thông báo về việc hỗ trợ học phí kỳ 3 cho sinh viên nhập học năm 2019

THÔNG BÁO Về việc hỗ trợ học phí kỳ 3 cho sinh viên Chương trình Phổ thông Cao đẳng nhập học năm 2019 Chương trình Phổ thông Cao đẳng (PTCĐ) – FPT Polytechnic xin thông báo: Tình hình dịch bệnh …

Thông báo: Sinh viên FPT Polytechnic tiếp tục nghỉ học tại cơ sở đến hết ngày 01/3/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Cần Thơ tiếp tục không đến trường học từ ngày 24/02 – 01/3/2020. Ban Lãnh đạo Chương trình …