HOT: Chương trình Phổ thông Cao đẳng dự kiến mở ngành Quản trị Khách sạn

Mới đây nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nhân lực cho thị trường lao động, tạo điều kiện cho các bạn học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở có thêm ngành nghề lựa chọn tiềm năng, Chương …

CT Phổ thông Cao đẳng chuẩn bị đón học sinh trở lại: Đáp ứng tối đa các tiêu chí theo chỉ đạo

Ngày 4/5/2020 tới đây, sinh viên Chương trình Phổ thông Cao đẳng sẽ chính thức trở lại Trường học tập sau “kỳ nghỉ” dài. Đây cũng là thời điểm  tiếp tục chương trình học kỳ 2 sau giai đoạn học …