Đam mê ngành Marketing nên học trường nào để có việc làm ngay khi ra trường?

Đam mê ngành Marketing nên học trường nào để có việc làm ngay khi ra trường?

Theo khảo sát của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) mới đây, Marketing là một trong 8 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao và được ưa chuộng nhất hiện nay. Theo …

Sinh viên ngành nào thất nghiệp nhiều nhất sau khi ra trường hiện nay?

Sinh viên ngành nào thất nghiệp nhiều nhất sau khi ra trường hiện nay?

Chọn nghề chính là chọn tương lai. Nếu chọn đúng nghề có triển vọng, tương lai sẽ phát triển. Nếu chọn ngành nghề có nhiều nguy cơ thất nghiệp, cuộc sống sau này sẽ gặp nhiều vất vả. Bao năm …