Học sinh sau THCS học thẳng lên hệ cao đẳng – Hấp dẫn, táo bạo nhưng có khả thi?

“Học sinh sau THCS học thẳng lên hệ Cao đẳng” – 1 hướng đi táo bạo, đề cao quyền lợi của người học đang thu hút sự quan tâm của XH. Liệu đây có phải là giải pháp thích hợp …