Nguyễn Đàm Duy Phong_Hải Phòng_PC1702

Lời nhắn nhủ: Mình mong sau khi học tại ngôi trường fpt, học tập cùng các bạn sinh viên giỏi, mình sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm việc với các môi trường chuyên nghiệp trong tương lai ♡