Thông tin giảng viên – Gv. Nguyễn Đức Duyệt

16:12 17/02/2020
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN ĐỨC DUYỆT

Email: [email protected]

HỌC VẤN

Cử nhân: Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thạc sĩ chuyên ngành Toán Giải Tích – Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

7/2019 – Nay: Giảng viên tại Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic

2010 – 6/2019: Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gian:

Thời gian: 2018 – 2020

Tên đề tài: Toán tử tích chập và sóng nhỏ trên trường thực và trường p-adic (Nafosted)

2.Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 QUINTIC B-SPLINE COLLOCATION

METHOD FOR NUMERICAL

SOLUTION OF THE GENERALIZED

BENJAMIN-BONA-MAHONY-BURGERS

EQUATION

2017 SCIENCE JOURNAL OF HANOI

METROPOLITAN UNIVERSITY

2 Weighted Morrey-Herz space

estimates for rough Hausdorff

operator and its commutators

2019 Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications
3 BOUNDEDNESS OF COMMUTATORS

OF HAUSDORFF OPERATORS ON

THE HEISENBERG GROUP

2019 Russian Mathematics
4 TWO WEIGHTED ESTIMATES FOR

MULTILINEAR HAUSDROFF

OPERATORS ON THE MORREY-HERZ

SPACES

Submited Banach Journal of Mathematical Analysis

 

 

XEM THÊM GIẢNG VIÊN

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.