Học phí

Thực hiện chính sách đào tạo hướng tới đại chúng, Chương trình Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đưa ra mức học phí hợp lý với chất lượng đào tạo quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu của đa số sinh viên hiện nay.

Biểu phí & Học phí CT Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic áp dụng cho sinh viên từ năm 2020

(*) Lưu ý: 

  • Học phí đóng vào đầu mỗi kỳ học