Học phí

Thực hiện chính sách đào tạo hướng tới đại chúng, Chương trình Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đưa ra mức học phí hợp lý với chất lượng đào tạo quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu của đa số sinh viên hiện nay.

Biểu phí & Học phí CT Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic áp dụng cho sinh viên từ năm 2020

Thông tin học kì và học phí giai đoạn Trung Cấp

Thông tin học kì và học phí giai đoạn Liên thông