Học phí

Thực hiện chính sách đào tạo hướng tới đại chúng, Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đưa ra mức học phí hợp lý với chất lượng đào tạo quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu của đa số sinh viên hiện nay

 

Biểu phí & Học phí Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic áp dụng cho sinh viên từ năm 2021 và áp dụng cho năm 2022