Học phí

Thực hiện chính sách đào tạo hướng tới đại chúng, Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đưa ra mức học phí hợp lý với chất lượng đào tạo quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu của đa số sinh viên hiện nay

 

Biểu phí & Học phí Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic áp dụng cho sinh viên từ năm 2021 và áp dụng cho năm 2022

HỌC KỲ VÀ HỌC PHÍ ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN TRUNG CẤP 

(Áp dụng năm nhập học 2022) 

HỌC KỲ  HỌC PHÍ  GHI CHÚ 
Học kỳ 1 9.000.000 VNĐ Học phí áp dụng chung tất cả các khối ngành tại tất cả các cơ sở đào tạo trên toàn quốc
Học kỳ 2 9.000.000 VNĐ
Học kỳ 3 9.000.000 VNĐ
Học kỳ 4 9.000.000 VNĐ
Học kỳ 5 9.000.000 VNĐ
Học kỳ 6 9.000.000 VNĐ
Học kỳ 7 9.000.000 VNĐ
Học kỳ 8 9.000.000 VNĐ

HỌC KỲ VÀ HỌC PHÍ ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN CAO ĐẲNG 

(Học phí giai đoạn Cao đẳng áp dụng tại thời điểm học chuyển tiếp) 

CƠ SỞ HÀ NỘI VÀ CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH

HỌC KỲ  HỌC PHÍ CHUYÊN NGÀNH   
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỌC PHÍ
TIẾNG ANH
Chuyên ngành CNTT – Ứng dụng phần mềm  Chuyên ngành Thiết kế đồ họa  Chuyên ngành Digital Marketing  Chuyên ngành Quản trị Khách sạn
Học kỳ 9 5.600.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ 8.200.000 VNĐ 2.600.000 VNĐ
Học kỳ 10 5.600.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ 8.200.000 VNĐ
Học kỳ 11 5.600.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ 8.200.000 VNĐ

 

CƠ SỞ ĐÀ NẴNG, TÂY NGUYÊN VÀ CẦN THƠ  
HỌC KỲ  HỌC PHÍ CHUYÊN NGÀNH   
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỌC PHÍ
TIẾNG ANH
Chuyên ngành CNTT – Ứng dụng phần mềm  Chuyên ngành Thiết kế đồ họa  Chuyên ngành Digital Marketing  Chuyên ngành Quản trị Khách sạn
Học kỳ 9 4.480.000 VNĐ 4.480.000 VNĐ 4.480.000 VNĐ 6.560.000 VNĐ 2.080.000 VNĐ
Học kỳ 10 4.480.000 VNĐ 4.480.000 VNĐ 4.480.000 VNĐ 6.560.000 VNĐ
Học kỳ 11 4.480.000 VNĐ 4.480.000 VNĐ 4.480.000 VNĐ 6.560.000 VNĐ