Thông tin chuyển khoản học phí

Để chuyển khoản học phí và các khoản phí tới Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic, các bạn vui lòng chuyển khoản vào ngân hàng với thông tin sau:

1. Cơ sở Hà Nội

· Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Thăng Long (TPBank)

· Tên tài khoản: TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

· Số tài khoản: 13136969905

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

2. Cơ sở Hải Phòng

· Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Thăng Long (TPBank)

· Tên tài khoản: TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

· Số tài khoản: 13136969707

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

3. Cơ sở Bắc Giang

· Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Thăng Long (TPBank)

· Tên tài khoản: TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

· Số tài khoản: 13136969103

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

4. Cơ sở Thái Nguyên

· Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Thăng Long (TPBank)

· Tên tài khoản: TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

· Số tài khoản: 1313 6969 608

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

5. Cơ sở Huế

· Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN TP HCM (TPBank)

· Tên tài khoản: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

· Số tài khoản: 03 557 714 208

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

6. Cơ sở Đà Nẵng

· Ngân hàng: Ngân hàng Tiên Phong - CN Đà Nẵng (TPBank)

· Tên tài khoản: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

· Số tài khoản: 03 557 714 307

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

7. Cơ sở Bình Định

· Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong -  (TPBank)

· Tên tài khoản: TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

· Số tài khoản: 1313 6969 509

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

8. Cơ Sở Tây Nguyên

· Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB - CN Đắk Lắk

· Tên tài khoản: PH Trường ĐH FPT Tại TP HCM

· Số tài khoản: 410 704 060 197 483

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

9. Cơ sở Hồ Chí Minh

· Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN TP HCM (TPBank)

· Tên tài khoản: Phân Hiệu trường Đại Học FPT Tại TP HCM

· Số tài khoản: 20 209 090 107

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

10. Cơ sở Đồng Nai

· Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN TP HCM (TPBank)

· Tên tài khoản: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI TPHCM (9+DNA)

· Số tài khoản: 20 209 090 510

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

11. Cơ sở Cần Thơ

· Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Cần Thơ (TPBank)

· Tên tài khoản: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

· Số tài khoản: 09 098 788 906

· Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT

12. Cơ sở Bình Phước 

  • Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank)
  • Tên tài khoản: TRUNG TÂM FPT POLYTECHNIC TP HCM
  • Số tài khoản: 0000 1628 171
  • Nội dung chuyển khoản: Nop HPK1_Ho ten sinh vien_SDT