Quy chế tuyển sinh 2021 Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic

Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic tuyển sinh 2021

QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2021

Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic trân trọng thông báo Quy chế tuyển sinh năm 2021

HÌNH THỨC TUYỂN SINH
Xét tuyển hồ sơ THCS.
ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Thí sinh tốt nghiệp THCS sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
3 Năm, 8 tháng
HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

  • 01 Phiếu đăng ký có dán ảnh, theo mẫu được cung cấp tại các văn phòng tuyển sinh trên toàn quốc. Hoặc thí sinh có thể tải về từ website: phothongcaodang.fpt.edu.vn hoặc tải về tại đây. (Phiếu đăng ký học phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc trường THCS nơi học sinh theo học.)
  • 01 Bản sao Giấy khai sinh hoặc 01 bản sao chứng minh thư nhân dân.
  • 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. (bổ sung bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THCS sau khi nhận được).
  • 01 Học bạ THCS photo
  • 03 ảnh 4×6

QUY TRÌNH XÉT TUYỂN
Sau khi tiếp nhận hồ sơ và thu đủ các loại phí theo quy định (lệ phí nhập học, học phí kỳ I), Văn phòng Tuyển sinh tại từng cơ sở đào tạo cấp giấy nhập học cho sinh viên.

 

Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic tuyển sinh 2021

QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2021

Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic trân trọng thông báo Quy chế tuyển sinh năm 2021

HÌNH THỨC TUYỂN SINH
Xét tuyển hồ sơ THCS.
ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Thí sinh tốt nghiệp THCS sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
4 năm, gồm 11 học kỳ. alt=”” width=”270″ height=”77″ />
HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

  • 01 Phiếu đăng ký có dán ảnh, theo mẫu được cung cấp tại các văn phòng tuyển sinh trên toàn quốc. Hoặc thí sinh có thể tải về từ website: phothongcaodang.fpt.edu.vn hoặc tải về tại đây. (Phiếu đăng ký học phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc trường THCS nơi học sinh theo học.)
  • 01 Bản sao Giấy khai sinh hoặc 01 bản sao chứng minh thư nhân dân.
  • 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. (bổ sung bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THCS sau khi nhận được).

QUY TRÌNH XÉT TUYỂN
Sau khi tiếp nhận hồ sơ và thu đủ các loại phí theo quy định (lệ phí nhập học, học phí kỳ I), Văn phòng Tuyển sinh tại từng cơ sở đào tạo cấp giấy nhập học cho sinh viên.