Gần 300 sinh viên đầu tiên của CT Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic háo hức bước vào năm học mới

Vào sáng ngày 17/8/2019, CT Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic đã chào đón gần 300 tân sinh viên khoá đầu tiên nhập học. Sau một quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về những mong muốn của học sinh ...