Giảng viên PTCĐ chia sẻ sự khác biệt và độ hiệu quả của hình thức học trực tuyến

Để phối hợp dập và kiểm soát dịch hiệu quả, Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đã cân nhắc cho toàn bộ giảng viên và sinh viên tại PTCĐ Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ triển khai hình thức dạy …