Thăm quan cơ sở vật chất tuyệt đẹp của Phổ thông Cao Đẳng FPT Polytechnic Hà Nội

Góc Chill & ăn quà vặt dành cho các em sinh viên vào mỗi giờ ra chơi   Không gian lớp học bao gồm các trang thiết bị hiện đại   Không gian phòng Võ Vovinam và phòng nghệ thuật ...