Thông tin giảng viên – Gv. Nguyễn Minh Phúc

10:18 05/09/2020
This image has an empty alt attribute; its file name is sw.jpg
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN MINH PHÚC Email: [email protected]

HỌC VẤN

Thạc sĩ Công tác xã hội, Đại học Lao động – Xã hội (2014)

Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động – Xã hội (2009)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Tháng 8/2020 – nay: Giảng viên tại Chương trình Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic

Từ 2016 – 2019: Giảng viên, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Trường Đại học Lao động – Xã hội, Cơ sở II – TP.HCM

Từ 2014 – 2016: Giảng viên, Phó trưởng phòng Đào tạo – Trường Đại học Lao động – Xã hội, Cơ sở II – TP.HCM

Từ 2009 – 2019: Giảng viên, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Trường Đại học Lao động – Xã hội, Cơ sở II, TP. HCM

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Lĩnh vực nghiên cứu

– Công tác xã hội đối với các đối tượng: thanh thiếu niên, phụ nữ, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, người cao tuổi.

– Chính sách ưu đãi người có công

– Quản lý trường hợp các nhóm đối tượng ma túy, người khuyết tật

– Các vấn đề tâm lý thanh niên và nhu cầu thanh niên trong học đường

2. Công trình đã công bố

– Văn hóa đọc của sinh viên trước ngưỡng cửa công nghệ thông tin

– Tìm hiểu động lực tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên của cán bộ Đoàn – Hội là sinh viên tại các trường Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

– Mô hình thực hành công tác xã hội theo dự án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật

– Tài liệu đào tạo phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng dành cho người khuyết tật

– Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) chăm lo người có công với cách mạng

GIẢI THƯỞNG

– Bằng khen của Trung ương Đoàn các năm 2010, 2011, 2012

– Giải nhì cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh – Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

– Giải ba nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm 2017

– Giải nhất cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh – Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

– Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.