Thông tin giảng viên – Gv. Vương Thúy Hằng

GIẢNG VIÊN: VƯƠNG THÚY HẰNG   Email: [email protected]

HỌC VẤN

Cử nhân Sáng tác văn học – Đại học Văn hóa Hà Nội (2015)

Thạc sĩ Lý luận văn học – Đại học Sư phạm Hà Nội (2018)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2019 – nay:          Giảng viên – Cao đẳng FPT Polytechnic

2016 – 2018:        Giảng viên – Đại học Văn hóa Hà Nội

2015 – 2016:        Giáo viên – Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Lĩnh vực nghiên cứu chính
 • Hồi ký chiến tranh
 • Văn học giới nữ
 • Văn học của người Việt ở nước ngoài
 • Vấn đề tôn giáo trong văn học
 1. Công trình đã công bố
 • Tinh thần Phật giáo trong Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.
 • Vấn đề nữ quyền trong thi ca Việt Nam hiện đại.
 • Hình tượng người phụ nữ trong dân ca quan họ Bắc Ninh.
 • Người kể chuyện trong Hồi ức lính của Vũ Công Chiến.
 • Đặc điểm Hồi ký chiến tranh từ năm 2000 đến nay.

GIẢI THƯỞNG

 • Giải nhì Tìm hiểu lịch sử Thăng Long – Hà Nội (2010)
 • Giải nhất Tìm hiểu văn hóa Asean (2010)
 • Giải ba học sinh giỏi Văn thành phố Hà Nội (2011)
 • Sinh viên Nghiên cứu khoa học trường Đại học Văn hóa Hà Nội (2013)
 • Sinh viên Giỏi trường Đại học Văn hóa Hà Nội (2015)